ROZHOVOR: Úroda sa javí veľmi pekná

02. Júl 2018 | Blog

< Späť


 

Sme zhruba v polovici tohtoročnej vinárskej sezóny. Ako ju doteraz hodnotíte?

Klimatické podmienky, nadpriemerne teplý apríl, vysoké teploty v máji až doteraz a k tomu dostatok vlahy spôsobilo prudký nárast letorastov a následne i bobúľ. Uvedené malo za následok potrebu skoršieho nástupu zelených prác ako sú olamovanie a čistenie kmienkov, orezávanie vŕškov, ktorých dĺžka častokrát presahovala aj dva metre.

Ako to vyzerá s kvalitou hrozna či kvantitou hrozna?

Úroda sa javí veľmi pekná. Ďalší vývin bude záležať od počasia, to jest od klimatických podmienok, tepla a zrážok, ale aj od agrotechniky či od vývinu chorôb a od množstva škodcov.

Letné dni, ktoré sme mohli zažiť už v apríli, skôr hroznu pomohli, alebo uškodili?

Letné dni hroznu neuškodili, pretože sme použili rýchlu a kvalifikovanú aplikáciu ochrany proti hubovým chorobám a v súčasnosti je viničný porast vo veľmi dobrej kondícii.

Aké práce v súčasnosti na viniciach či v pivniciach vykonávate?

Ide o zelené práce. O spomínané orezávanie letorastov či o odlistovanie viniča. Práce sú v súčasnosti determinujúce pre správnu fotosyntézu a kumuláciu cukrov. Pripravujeme lisovňu, fermentačnú časť na blížiacu sa kampaň, zber hrozna. Prebieha údržba lisu, fermentačných nádob, vinifikátorov. V pivnici prebieha školenie a následné fľašovanie vín.

Čoho sa treba ešte pred samotným zberom hrozna obávať, respektíve čomu sa vyvarovať?

Krupobitie, časté dažde, nadpriemerné zazverovania, škody spôsobené zverinou a dlhodobé vysoké teploty.

Vína VILLA VINO RAČA nielen z minulej sezóny si môžete zakúpiť aj prostredníctvom nášho ESHOPu.