Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo po Nežnej revolúcii

15. November 2019 | Blog

< Späť


 

Nežná revolúcia, ktorej 30. výročie si v týchto dňoch pripomíname, priniesla zmeny aj vo vinohradníctve a vinárstve. Ako uviedol Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu ministerstva pôdohospodárstva, počas tridsiatich rokoch Slovensko zaznamenalo rapídny pokles výmer vinohradov, takmer o dve tretiny. Podľa neho to bolo spôsobené zmenou spoločenských pomerov a prechodom z veľkovýroby na malopodnikanie.

Ministerstvo zaznamenalo vo vinárstve počas obdobia od Nežnej revolúcie taktiež nárast konkurencie spôsobený voľným pohybom tovaru v rámci EÚ. Vinohradníctvo a vinárstvo taktiež narazilo na nevysporiadané vlastníctvo. Nemalým problémom je aj rozdrobenosť pôdy, ktorá znižuje záujem o výsadbu nových vinohradov. Slovenské vinárstvo sa muselo vo svojej novodobej histórii popasovať aj so stratou stabilných odberateľov, najmä z krajín bývalého východného bloku.

Naopak, vstup Slovenska do Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) v roku 1993, umožnil prístup vinohradníkom a vinárom k verejným finančným prostriedkom. „Vďaka možnosti výmeny skúseností v celom svete sa zaviedli nové pestovateľské postupy, technika a technologické postupy, vytratila sa anonymita vín a začal sa klásť dôraz na kvalitu vín, geografický pôvod a odrodovosť,“ dodal Hrežík.

Vďaka Nežnej revolúcii sa legislatívne upravili a zjednotili základné pojmy, podmienky pestovania viniča, kategorizácia vinárskych produktov, podmienky uvádzania vinárskych produktov na trh a zaviedol sa register vinohradov a vinárov. „Zaviedol sa taktiež nový fenomén agroturistiky, spojenej s gastronomickými zážitkami a turistickým ruchom,“ konštatoval Hrežík.