Prvé račianske vinohradnícke spolky

28. December 2016 | História značky

< Späť

Už koncom 19. storočia boli račianski vinohradníci významnými predstaviteľmi Spolku bratislavských vinohradníkov a vinárov. Na prelome 20. storočia si však račianski vinohradníci založili svoj Vinohradnícky spolok. Ten zabezpečoval ochranu viníc, pomáhal pri odbyte vína, zostavoval poradovník na otvorenie viech, požičiaval inventár do viech, či usporadúval zábavy a rôzne slávnosti. Jeho členmi boli takmer všetci račianski vinohradníci.

Račiansky Vinohradnícky spolok zažil svoju prvú krízu počas prvej svetovej vojny, keď jeho činnosť bola utlmená na minimum a smeroval k zániku. Začiatkom dvadsiatich rokov minulého storočia sa však jeho činnosť v plnej miere obnovila. V spolku bolo vyše tridsať vinohradníkov z rodín Kramplových, Beladovičových, Lednárových a Polakovičových.

V čase hospodárskej krízy si vinohradníci v roku 1936 založili Slovenské vinohradnícke družstvo. Sídlo malo v Pezinku. V družstevnom dome v Rači však malo družstvo filiálnu pobočku s pivnicou. Toto družstvo malo takmer 600 členov. Dokázalo v neľahkých časoch hospodárskej krízy nakúpiť viac ako 160 ton hrozna a vyrobiť takmer 1 200 hektolitrov vína. Koncom druhej svetovej vojny malo Slovenské vinohradnícke družstvo viac ako 900 členov a dokázalo vyrobiť takmer 20 tisíc hektolitrov vína.

V Rači v roku 1939 bolo založené ešte jedno družstvo. Nemeckí vinohradníci sa združovali v Nememckom vinohradníckom družstve, ktoré malo 165 členov. Ročne spracovalo v pivniciach vinohradníckeho domu až do 60 vagónov vína. Po roku 1945 bola na majetok tohto družstva uvalená národná správa a neskôr prišlo k znárodneniu a jeho začleneniu do Slovenských vinárskych závodov.