Rímske légie a Mária Terézia

30. November 2016 | História značky

< Späť

Vinohradníctvo v Rači má za sebou niekoľko storočí. Prvé vinohrady tu mali založiť už rímske légie. Okolo roku 1 237 sa v historických prameňoch spomína Villa Racha. Išlo o vinohradnícky chotár, ktorý sa tiahol od bratislavského hradného kopca až po Raču.

Kráľ Ondrej III. v trinástom storočí oslobodil bratislavských vinohradníkov, teda aj tých z Rače, od platenia daní a dávok z vinohradov. Račianske vína mali už v tom čase výbornú povesť a dostali sa aj na kráľovské dvory. Ďalší rozvoj zažili račianske vinohrady počas panovania rodu Anjou. V 14. storočí račianske vína konkurovali rakúskym vínam a bol po nich veľký dopyt v zahraničí.

Zopár storočí neskôr Mária Terézia vydala pre budúcnosť račianskeho vinohradníctva dôležitý dekrét. V roku 1 767 týmto dekrétom uznala červené víno za vhodné na cisársky stôl. Išlo o víno, ktoré dnes všetci poznajú pod menom Račianska Frankovka.

Koncom 18 a začiatkom 19. storočia sa plochy viníc v Rači začali výraznejšie zvyšovať. Vyvrcholilo to počas panovania cisára Františka Jozefa I. Jeho vládnutie račianskych vinohradníkov tešilo. Veď nemuseli odvádzať cirkevnú daň a zemepánom poplatok za využívanie viníc. Vďaka tomu sa plocha viníc v Rači zvýšila do roku 1 880 na 330 hektárov. Zvýšila sa aj výroba vína na 1 130 hektolitrov.

Račianske vína sa podávali na korunovačných slávnostiach v Bratislave, kde bolo korunovaných desať kráľov z rodu Habsburgovcov a ich osem manželiek.