Vznik JRD

31. Január 2017 | História značky

< Späť

Po druhej svetovej vojne boli račianske vinohrady zanedbané. Treba za tým hľadať najmä vojnové udalosti a odsun prevažnej časti nemeckého obyvateľstva. Račianske vinohrady s rozlohou 320 hektárov boli v tom čase prestárle, keďže počas vojny sa neobnovovali. Mechanizácia vo vinohradoch nebola pre úzke spony možná. Rozvoju nepomohol ani fakt, že vinohrady skonfiškované takmer 200 vinohradníkom nemeckej národnosti boli pridelené aj robotníkom, ktorí nemali skúsenosti s pestovaním viniča.

Račianske vinohrady malo zachrániť novovznikajúce Jednotné roľnícke družstvo (JRD). Koncom roka 1948 bol vytvorený prípravný výbor na založenie JRD. Na začiatku hospodárilo račianske družstvo na 2 100 parcelách s vinicami o rozlohe 22 hektárov. Tieto pochádzali prevažne z konfiškátov nemeckých vinohradníkov, cirkevného a obecného majetku. Vinice sa vo väčšom začali sústreďovať do JRD až od roku 1952. Dovtedy totiž nechceli vinohradníci vstúpiť do družstva, keďže predaj vína bol veľmi lukratívny. V rokoch 1952 až 1953 sústredilo vinice v JRD 26 račianskych vinohradníkov. S ich vinohradmi, ako aj s konfiškátmi a obecným majetkom to bolo spolu 67 hektárov vinohradov. Koncom päťdesiatich rokov minulého storočia malo JRD už 1 120 členov. Družstvo obhospodarovalo viac ako 300 hektárov vinohradov. V súkromných rukách zostalo len šesť hektárov viníc.

JRD Rača patrilo medzi popredné družstvá s vinohradníckou výrobou. Po rozsiahlej rekonštrukcii vinohradov sa zvýšila do roku 1970 úroda hrozna a odstránila sa veľká časť namáhavých ručných prác. V roku 1965 bolo po nadviazaní družby s gruzínskym kolchozom Sadmeli račianske družstvo premenované na JRD československo-sovietskeho priateľstva. Za dosiahnuté úspechy získalo družstvo v tom istom roku vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“.